http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.com

Szkoły wyższe

 • Uczelnia Łazarskiego – obsługa stoiska na Międzynarodowym Salonie Maturzystów i podczas Dni Otwartych (wiosna 2014r.)
 • 2004-2005r. lektor języka angielskiego w ramach 3-semestralnego Podyplomowego Zaocznego Studium Nauczycielskiego w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIAW I T (Warsaw Information Technology) w Warszawie
 • 2003-2005r. lektor języka angielskiego i niemieckiego w WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE w Warszawie
 • 1999-2007r. lektor języka niemieckiego i angielskiego w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA – W I T (Warsaw Information Technology) Wydział Informatyki oraz Wydział Informatycznych Technik Zarządzania w Warszawie:
 • indywidualne zajęcia ze studentami zagranicznymi (m.in. z Hiszpanii) w ramach programów wymiany studenckiej SOCRATES/LEONARDO DA VINCI
 • aktualnie (od 1995r.) lektor języka niemieckiego i angielskiego w WYŻSZEJ SZKOLE HANDLU I PRAWA im. Ryszarda Łazarskiego (nowa nazwa UCZELNIA ŁAZARSKIEGO) (Wydział Handlu Zagranicznego, Wydział Menedżerski, Wydział Prawa, Wydział Ekonomiki Turystyki, Wydział Gospodarki Światowej, Wydział Informatyki, Szkoła Prawa Niemieckiego i Europejskiego) w Warszawie:
 • intensywne lektoraty z języka angielskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia semestralne i roczne (od 2012r.)
 • prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach AKADEMII DZIECI Z SĄSIEDZTWA (od 2012 r. 4-11 letnie dzieci)
 • intensywne lektoraty z języka angielskiego z letnimi grupami studentów zagranicznych (od 2012r.)
 • lektorat z języka angielskiego biznesowego na poziomie B1 w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • lektoraty z języka angielskiego z grupą pracowników Uczelni Łazarskiego (od 2012r.)
 • uczestnictwo w sesji egzaminacyjnej do egzaminu TOEIC 2010
 • współpraca z Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w zakresie promocji polskiej kultury i historii dla studentów z Chin i Turcji oraz dla studentów zagranicznych w ramach programu wymiany ERASMUS (promocja zabytków historycznych Warszawy)
 • prowadzenie zajęć z języka angielskiego na poziomie B1, B2 oraz C1 w ramach platformy e-learningowej System Distance Learning Lazarski [SDLL] w ramach programu SUPERMEMO
 • aktywny udział w nowej inicjatywie WSHiP: UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU, m.in. prezentacja “O arabistyce – trochę bliżej do rozumienia Orientu (mgr T. Pracki, prof. D. Chmielowska, dr J. Kozłowska, dr G. Ya`Coub)”
 • udział w DNIACH NARODOWYCH (Dzień Angielski, Walijski, Niemiecki, Francuski, Brytyjski, Amerykański, Europejski, Rosyjski, Turecki [koordynator], Polski, Multi-Culti [prezentacja o Sri Lance], Gruziński, Kazachski, Języków Obcych [język arabski i portugalski w wersji brazylijskiej], Chiński, prezentacja o Brazylii w ramach Spotkań Czwartkowych przeprowadzona przez moją lektorkę języka portugalskiego-brazylijskiego Panią Renatę Teng-Piklikiewicz)
 • udział w zespołach SJO WSHiP: programowy Wydziału Prawa, rozwoju współpracy i wymiany międzynarodowej
 • uczestnictwo w działalności KLUBU WYCHOWANKÓW im. R.Łazarskiego
 • tłumaczenia ustne z języka niemieckiego dla wykładowców zagranicznych w ramach Wydziału Prawa WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I PRAWA im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • kurs języka niemieckiego dla prawników (“kursy unijne”) (kurs zewnętrzny dla pracowników kancelarii prawnych, wymiaru sprawiedliwości, adwokatów i pracowników administracji państwowej)
 • konsultacje językowe ze studentami studiów walidowanych MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS (UNIVERSITY OF WALES)
 • tłumaczenie suplementu Szkoły na język niemiecki dla Ministerstwa Edukacji i Sportu RP w ramach standaryzacji jakości nauczania w Unii Europejskiej
 • tłumaczenia dyplomów, umów, aneksów, produktów internetowych, dokumentacji dla Rektoratu z języka niemieckiego i angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski i niemiecki